User Tools

Site Tools


5966--6377-cagney-la-gi

6377 Cagney
Tên
Tên Cagney
Tên chỉ định 1987 ML1
Phát hiện
Người phát hiện Antonín Mrkos
Ngày phát hiện 27 tháng 10 năm 1916
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1591612
Bán trục lớn (a) 2.983 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.236 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.730 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.25 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 15.45078°
Kinh độ (Ω) 125.37507°
Acgumen (ω) 116.33661°
Độ bất thường trung bình (M) 308.30948°

6377 Cagney là một tiểu hành tinh vành đai chính với cận điểm quỹ đạo là 2.2040982 AU. Nó có độ lệnh tâm quỹ đạo là 0.1591612 và chu kỳ quỹ đạo là 1550.13 ngày (4.25 năm).[1]

Cagney có vận tốc quỹ đạo trung bình là 18.39643406 km/s và độ nghiêng quỹ đạo là 15.45078°.

Nó được phát hiện ngày 25 tháng 6 năm 1987 bởi Antonín Mrkos.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 5 tháng 1 năm 2008. 
5966--6377-cagney-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)