User Tools

Site Tools


5967--6515-giannigalli-la-gi

6515 Giannigalli
Tên
Tên Giannigalli
Tên chỉ định 1988 MG
Phát hiện
Ngày phát hiện 16 tháng 6 năm 1988
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1511645
Bán trục lớn (a) 2.2824482 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.9374231 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.6274733 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.45 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 2.62517°
Kinh độ (Ω) 271.00618°
Acgumen (ω) 35.72581°
Độ bất thường trung bình (M) 247.99971°

6515 Giannigalli là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1259.5048005 ngày (3.45 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 16 tháng 6 năm 1988.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
5967--6515-giannigalli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)