User Tools

Site Tools


5968--6631-pyatnitskij-la-gi

Pyatnitskij
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 4 tháng 9 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6631
Tên thay thế 1983 RQ4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1008151
Viễn điểm quỹ đạo 2.8371949
Độ lệch tâm 0.1491248
Chu kỳ quỹ đạo 1417.0376419
Độ bất thường trung bình 83.90391
Độ nghiêng quỹ đạo 7.13201
Kinh độ của điểm nút lên 192.17737
Acgumen của cận điểm 205.72844
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0494
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.10

6631 Pyatnitskij (1983 RQ4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 9 năm 1983 bởi L. V. Zhuravleva ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6631 Pyatnitskij
5968--6631-pyatnitskij-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)