User Tools

Site Tools


5969--6758-jesseowens-la-gi

Jesseowens
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 13 tháng 4 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6758
Đặt tên theo Jesse Owens
Tên thay thế 1980 GL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2872599
Viễn điểm quỹ đạo 3.0084253
Độ lệch tâm 0.1361798
Chu kỳ quỹ đạo 1573.7534299
Độ bất thường trung bình 157.81103
Độ nghiêng quỹ đạo 11.80280
Kinh độ của điểm nút lên 15.28796
Acgumen của cận điểm 218.50667
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

6758 Jesseowens (1980 GL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 4 năm 1980 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6758 Jesseowens
5969--6758-jesseowens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)