User Tools

Site Tools


5970--6891-triconia-la-gi

Triconia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi đài thiên văn Harvard
Nơi khám phá Harvard
Ngày khám phá 23 tháng 9 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6891
Tên thay thế 1976 SA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5204243
Viễn điểm quỹ đạo 2.8513005
Độ lệch tâm 0.0615959
Chu kỳ quỹ đạo 1607.7705336
Độ bất thường trung bình 56.61348
Độ nghiêng quỹ đạo 5.97405
Kinh độ của điểm nút lên 160.84283
Acgumen của cận điểm 207.77776
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

6891 Triconia (1976 SA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1976 bởi đài thiên văn Harvard ở Harvard.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6891 Triconia
5970--6891-triconia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)