User Tools

Site Tools


5972--m-ba-la-gi

Mã Ba là một xã của huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Mã Ba có diện tích 20,45 km², dân số năm 1999 là 1.292 người.[1], mật độ dân cư đạt 63,2 người/km².

Xã Mã Ba được chia thành các xóm: Cả Poóc, Keng Cả-Lũng Pỉnh, Lũng Pheo-Lũng Riềm, Lũng Niểng-Lũng Nọi, Tổng Đá, Lũng Rản, Mạ Pảng, Thin Tẳng, Lũng Riểng.

Trên địa bàn xã Mã Ba có các ngọn núi như Hang Giáo, Kéo Boong, Kéo Pính, Loọc Sòng, Lũng Luông.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
5972--m-ba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)