User Tools

Site Tools


5973--7100-martin-luther-la-gi

Martin Luther
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten
Ingrid van Houten-Groeneveld
Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7100
Đặt tên theo Martin Luther
Tên thay thế 1360 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6171437
Viễn điểm quỹ đạo 3.1174529
Độ lệch tâm 0.0872440
Chu kỳ quỹ đạo 1773.4041690
Độ bất thường trung bình 91.94904
Độ nghiêng quỹ đạo 1.26430
Kinh độ của điểm nút lên 201.38758
Acgumen của cận điểm 112.33153
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

7100 Martin Luther (1360 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten và Ingrid van Houten-Groeneveld ngày plates taken bởi Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar. Nó được đặt theo tên German theologian và religious reformer Martin Luther.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 7100 Martin Luther
5973--7100-martin-luther-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)