User Tools

Site Tools


5974--7224-vesnina-la-gi

7224 Vesnina là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1685.7858982 ngày (4.62 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1982.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
5974--7224-vesnina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)