User Tools

Site Tools


5975--7362-rogerbyrd-la-gi

Rogerbyrd
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi JPL NEAT
Nơi khám phá Haleakala
Ngày khám phá 15 tháng 3 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7362
Tên thay thế 1996 EY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9773210
Viễn điểm quỹ đạo 2.8996876
Độ lệch tâm 0.1891255
Chu kỳ quỹ đạo 1390.8609387
Độ bất thường trung bình 171.61128
Độ nghiêng quỹ đạo 1.63697
Kinh độ của điểm nút lên 312.12635
Acgumen của cận điểm 101.43218
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

7362 Rogerbyrd (1996 EY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 3 năm 1996 bởi JPL NEAT ở Haleakala.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7362 Rogerbyrd
5975--7362-rogerbyrd-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)