User Tools

Site Tools


5978---282357-2003-hl1-la-gi


(282357) 2003 HL1 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 22 tháng 4 năm 2003.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 282001–283000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
5978---282357-2003-hl1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)