User Tools

Site Tools


5980--6051-anaximenes-la-gi

Anaximenes
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Elst, E. W.
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 30 tháng 1 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6051
Đặt tên theo Anaximenes of Miletus
Tên thay thế 1992 BX1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6874046
Viễn điểm quỹ đạo 3.6598804
Độ lệch tâm 0.1532113
Chu kỳ quỹ đạo 2065.0730918
Độ bất thường trung bình 205.19297
Độ nghiêng quỹ đạo 18.08829
Kinh độ của điểm nút lên 134.08152
Acgumen của cận điểm 111.15904
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

6051 Anaximenes (1992 BX1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 1 năm 1992 bởi Elst, E. W. ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6051 Anaximenes
5980--6051-anaximenes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)