User Tools

Site Tools


5982--6236-mallard-la-gi

Mallard
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6236
Đặt tên theo LNER Class A4 4468 Mallard
Tên thay thế 1988 WF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5517692
Viễn điểm quỹ đạo 3.7244624
Độ lệch tâm 0.1868467
Chu kỳ quỹ đạo 2030.4947599
Độ bất thường trung bình 205.13906
Độ nghiêng quỹ đạo 1.86817
Kinh độ của điểm nút lên 90.01563
Acgumen của cận điểm 309.14468
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

6236 Mallard (1988 WF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 11 năm 1988 bởi Oohira.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6236 Mallard
5982--6236-mallard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)