User Tools

Site Tools


5983--6379-vrba-la-gi

6379 Vrba là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1884.5199667 ngày (5.16 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 15 tháng 11 năm 1987.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
5983--6379-vrba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)