User Tools

Site Tools


5984--6516-gruss-la-gi

Gruss
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 3 tháng 10 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6516
Tên thay thế 1988 TC2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8682947
Viễn điểm quỹ đạo 2.8042931
Độ lệch tâm 0.2003169
Chu kỳ quỹ đạo 1304.3364840
Độ bất thường trung bình 180.93475
Độ nghiêng quỹ đạo 1.69703
Kinh độ của điểm nút lên 280.03333
Acgumen của cận điểm 82.67780
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

6516 Gruss (1988 TC2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1988 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6516 Gruss
5984--6516-gruss-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)