User Tools

Site Tools


5985--6632-scoon-la-gi

Scoon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Anderson Mesa
Ngày khám phá 29 tháng 10 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6632
Tên thay thế 1984 UX1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1235485
Viễn điểm quỹ đạo 2.7000303
Độ lệch tâm 0.1195133
Chu kỳ quỹ đạo 1368.0674512
Độ bất thường trung bình 78.57603
Độ nghiêng quỹ đạo 6.99131
Kinh độ của điểm nút lên 42.58352
Acgumen của cận điểm 22.73022
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

6632 Scoon (1984 UX1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 10 năm 1984 bởi E. Bowell ở Anderson Mesa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6632 Scoon
5985--6632-scoon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)