User Tools

Site Tools


5986--6761-haroldconnolly-la-gi

Haroldconnolly
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6761
Tên thay thế 1981 EV19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6823526
Viễn điểm quỹ đạo 3.6309874
Độ lệch tâm 0.1502588
Chu kỳ quỹ đạo 2048.5294347
Độ bất thường trung bình 56.98682
Độ nghiêng quỹ đạo 4.42241
Kinh độ của điểm nút lên 188.73937
Acgumen của cận điểm 216.64828
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

6761 Haroldconnolly (1981 EV19) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6761 Haroldconnolly
5986--6761-haroldconnolly-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)