User Tools

Site Tools


5987--6894-macreid-la-gi

Macreid
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 5 tháng 9 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6894
Tên thay thế 1986 RE2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4551556
Viễn điểm quỹ đạo 2.8447134
Độ lệch tâm 0.0735033
Chu kỳ quỹ đạo 1575.6187356
Độ bất thường trung bình 340.25980
Độ nghiêng quỹ đạo 21.19273
Kinh độ của điểm nút lên 296.77616
Acgumen của cận điểm 106.25177
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

6894 Macreid (1986 RE2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 9 năm 1986 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6894 Macreid
5987--6894-macreid-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)