User Tools

Site Tools


5989---o-ng-n-la-gi

Đào Ngạn là một xã của huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp thị trấn Xuân Hòa.
  • Đông giáp xã Phù Ngọc.
  • Nam giáp xã Dân Chủ (Hòa An).
  • Tây giáp Dân Chủ (Hòa An).

Xã Đào Ngạn có diện tích 16,94 km², dân số năm 1999 là 2.166 người.[1], mật độ dân cư đạt 127,9 người/km².

Xã Đào Ngạn được chia thành các xóm: Đông Rẻo, Bản Hà, Bản Khoang, Kẻ Hiệt, Lũng Mò, Nà Xả, Bản Nưa, Phia Đán, Kéo Chang.

Trên địa bàn xã Đào Ngạn có các ngọn núi như Phja Mạ, Pác Khoang với độ cao trung bình 600m so với mực nước biển. Đào Ngạn có hồ Kẻ Hiệt và hồ Bản Nưa. Ngoài ra, xã còn có di tích lịch sử Khuổi Sấn

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
5989---o-ng-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)