User Tools

Site Tools


5990--7102-neilbone-la-gi

7102 Neilbone (tên chỉ định: 1936 NB) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Cyril V. Jackson ở Đài thiên văn Union ở Johannesburg, South Africa, ngày 12 tháng 7 năm 1936. Nó được đặt theo tên Neil Bone, nhà vũ trụ học người Anh.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 7001–8000
  • JPL Small-Body Database Browser
5990--7102-neilbone-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)