User Tools

Site Tools


5991--7225-huntress-la-gi

Huntress
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 22 tháng 1 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7225
Tên thay thế 1983 BH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8604814
Viễn điểm quỹ đạo 2.8195040
Độ lệch tâm 0.2049200
Chu kỳ quỹ đạo 1307.4352207
Độ bất thường trung bình 27.00782
Độ nghiêng quỹ đạo 6.88106
Kinh độ của điểm nút lên 275.94613
Acgumen của cận điểm 203.09139
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

7225 Huntress (1983 BH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 1 năm 1983 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7225 Huntress
5991--7225-huntress-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)