User Tools

Site Tools


5992--7363-esquibel-la-gi

Esquibel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi JPL NEAT
Nơi khám phá Haleakala
Ngày khám phá 18 tháng 3 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7363
Tên thay thế 1996 FA1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4241898
Viễn điểm quỹ đạo 3.0917660
Độ lệch tâm 0.1210264
Chu kỳ quỹ đạo 1672.9563630
Độ bất thường trung bình 321.62372
Độ nghiêng quỹ đạo 8.93328
Kinh độ của điểm nút lên 188.52078
Acgumen của cận điểm 274.07392
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

7363 Esquibel (1996 FA1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 3 năm 1996 bởi JPL NEAT ở Haleakala.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7363 Esquibel
5992--7363-esquibel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)