User Tools

Site Tools


5993--7500-sassi-la-gi

Sassi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Farra d'Isonzo
Nơi khám phá Farra d'Isonzo
Ngày khám phá 3 tháng 10 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7500
Đặt tên theo Sassi di Matera
Tên thay thế 1996 TN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0891900
Viễn điểm quỹ đạo 2.4981484
Độ lệch tâm 0.0891494
Chu kỳ quỹ đạo 1268.8041623
Độ bất thường trung bình 137.80425
Độ nghiêng quỹ đạo 6.07327
Kinh độ của điểm nút lên 45.23872
Acgumen của cận điểm 315.31589
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

7500 Sassi (1996 TN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1996 bởi Farra d'Isonzo ở Farra d'Isonzo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7500 Sassi
5993--7500-sassi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)