User Tools

Site Tools


5994---29878-1999-gy19-la-gi

(29877) 1999 GY19
Khám phá
Khám phá bởi LINEAR [1]
Ngày khám phá 15 tháng 4 năm 1999.[1]
Tên chỉ định
Tên thay thế 1979 UV3, 1995 ML1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 23 tháng 7 năm 2010
(2455400.5 JD)
Cận điểm quỹ đạo 344 592 472 km
(2.303 Au)[1]
Viễn điểm quỹ đạo 459 523 100 km
(3.072 Au)[1]
Bán trục lớn 402 057 786 km
(2.688 Au)[1]
Độ lệch tâm 0.143[1]
Chu kỳ quỹ đạo 1609.322 day
4.41 year[1]
Độ nghiêng quỹ đạo 11.264°[1]
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7[1]

(29878) 1999 GY19 là mộtn asteroid ở hệ Mặt Trời’s vành đai tiểu hành tinh. Nó được phát hiện ngày 25 tháng 4 năm 1999 by a LINEAR.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 29001–30000
  1. ^ a ă â b c d đ e ê “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 9 tháng 8 năm 2010. 
5994---29878-1999-gy19-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)