User Tools

Site Tools


5995---25400-1999-vu20-la-gi


(25400) 1999 VU20 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Yoshisada Shimizu và Takeshi Urata ở Đài thiên văn Nachi-Katsuura ở Nachikatsuura, Wakayama, Nhật Bản, ngày 9 tháng 11 năm 1999.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 25001–26000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
5995---25400-1999-vu20-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)