User Tools

Site Tools


5996---191323-2003-kn-la-gi

(191323)
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi James Whitney Young
Nơi khám phá Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 2003
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh (191323)
Tên thay thế 2003 KN, 2004 RW250
Danh mục tiểu hành tinh Main-belt
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3458967
Viễn điểm quỹ đạo 2.9327811
Độ lệch tâm 0.1111802
Chu kỳ quỹ đạo 1566.1782076
Độ bất thường trung bình 20.36158
Độ nghiêng quỹ đạo 2.61927
Kinh độ của điểm nút lên 166.92429
Acgumen của cận điểm 172.78527
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.7

(191323) 2003 KN là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 2003 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • E2008R55, as to magnitude.
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 191323 (2003 KN).
5996---191323-2003-kn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)