User Tools

Site Tools


5998--6173-jimwestphal-la-gi

Jimwestphal
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi B. A. Skiff
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá ngày 9 tháng 1 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6173
Tên thay thế 1983 AD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2465332
Viễn điểm quỹ đạo 2.8768964
Độ lệch tâm 0.1230354
Chu kỳ quỹ đạo 1497.5957348
Độ bất thường trung bình 38.87755
Độ nghiêng quỹ đạo 10.00801
Kinh độ của điểm nút lên 72.73441
Acgumen của cận điểm 65.49973
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

6173 Jimwestphal (1983 AD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 1 năm 1983 bởi B. A. Skiff ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6173 Jimwestphal
5998--6173-jimwestphal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)