User Tools

Site Tools


5999--6237-chikushi-la-gi

Chikushi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 4 tháng 2 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6237
Tên thay thế 1989 CV
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.6785841
Viễn điểm quỹ đạo 4.2246043
Độ lệch tâm 0.0690886
Chu kỳ quỹ đạo 2869.1742612
Độ bất thường trung bình 61.03229
Độ nghiêng quỹ đạo 5.35262
Kinh độ của điểm nút lên 25.72217
Acgumen của cận điểm 209.68325
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0348
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.5

6237 Chikushi (1989 CV) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 2 năm 1989 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6237 Chikushi
5999--6237-chikushi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)