User Tools

Site Tools


6000--6380-gardel-la-gi

6380 Gardel (tên chỉ định: 1988 CG) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Masaru Arai và Hiroshi Mori ở Yorii Observatory ngày 10 tháng 2 năm 1988.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 6001–7000
  • JPL Small-Body Database Browser
6000--6380-gardel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)