User Tools

Site Tools


6001--6517-buzzi-la-gi

6517 Buzzi
Tên
Tên Buzzi
Tên chỉ định 1990 BW
Phát hiện
Người phát hiện Eleanor F. Helin
Ngày phát hiện 21 tháng 1 năm 1990
Nơi phát hiện Palomar
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0476330
Bán trục lớn (a) 1.9261498 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.8344015 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.0178981 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 2.67 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 23.41962°
Kinh độ (Ω) 126.02242°
Acgumen (ω) 150.67558°
Độ bất thường trung bình (M) 152.13143°

6517 Buzzi là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 976.4129550 ngày (2.67 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 21 tháng 1 năm 1990 ở Đài thiên văn Palomar.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2008. 
6001--6517-buzzi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)