User Tools

Site Tools


6002--6635-zuber-la-gi

Zuber
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaer
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6635
Tên thay thế 1987 SH3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.6813876
Viễn điểm quỹ đạo 2.0981530
Độ lệch tâm 0.1102688
Chu kỳ quỹ đạo 948.8814875
Độ bất thường trung bình 258.81336
Độ nghiêng quỹ đạo 24.23601
Kinh độ của điểm nút lên 189.92892
Acgumen của cận điểm 266.03321
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

6635 Zuber (1987 SH3) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1987 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaer ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6635 Zuber
6002--6635-zuber-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)