User Tools

Site Tools


6003--6762-cyrenagoodrich-la-gi

Cyrenagoodrich
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6762
Tên thay thế 1981 EC25
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7922950
Viễn điểm quỹ đạo 2.5510874
Độ lệch tâm 0.1747008
Chu kỳ quỹ đạo 1168.9488987
Độ bất thường trung bình 21.38094
Độ nghiêng quỹ đạo 3.70108
Kinh độ của điểm nút lên 7.41546
Acgumen của cận điểm 331.40618
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

6762 Cyrenagoodrich (1981 EC25) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6762 Cyrenagoodrich
6003--6762-cyrenagoodrich-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)