User Tools

Site Tools


6005--n-s-c-la-gi

Nà Sác là một xã thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Xã Nà Sác có diện tích 20,51 km², dân số năm 1999 là 1211 người,[1] mật độ dân số đạt 59 người/km².

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Trường Hà.
  • Đông giáp xã Trường Hà, thị trấn Xuân Hòa.
  • Nam giáp xã Quý Quân.
  • Tây giáp xã Sóc Hà, Trung Quốc.

Xã Nà Sác được chia thành các xóm: Cốc Sâu, Hòa Mục 1+2, Kép Ké-Pò Nghiều, Lũng Loỏng, Mã Lịp, Thôm Tẩu, Lũng Pỉa.

Trên địa bàn xã Nà Sác có các ngọn núi như Đông Liêu, Bà Tài, Cốc Chủ, Khiếu Tiên, Lũng Mò, Là Mã, Lũng Sường, Mạy Đăm, Phia Vẻn, Phia Oai, lũng Cát, lũng Thua Háo và dãy núi Lũng Dù. Nà Sác có suối Khuổi Miêu và suối Khuổi Rỉnh chảy trên địa phận. Nà Sác có tuyến tỉnh lộ Đôn Chương-Sóc Hà chạy qua địa bàn. Xã có một số di tích lịch sử như Hang Phia Nọi, Ngàm Giảo và Lũng Cát

6005--n-s-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)