User Tools

Site Tools


6008--7226-kryl-la-gi

Kryl
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 21 tháng 8 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7226
Đặt tên theo Karel Kryl
Tên thay thế 1984 QJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6771405
Viễn điểm quỹ đạo 3.7627347
Độ lệch tâm 0.1685738
Chu kỳ quỹ đạo 2110.4234518
Độ bất thường trung bình 348.23188
Độ nghiêng quỹ đạo 2.42035
Kinh độ của điểm nút lên 125.23637
Acgumen của cận điểm 264.27273
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

7226 Kryl (1984 QJ) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 8 năm 1984 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7226 Kryl
6008--7226-kryl-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)