User Tools

Site Tools


6009--7364-otonku-era-la-gi

7364 Otonkučera là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1245.1756362 ngày (3.41 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1996.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 7364 Otonkucera
6009--7364-otonku-era-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)