User Tools

Site Tools


6012---211489-2003-kp-la-gi

(211489) 2003 KP là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 2003 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 211489 (2003 KP).
6012---211489-2003-kp-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)