User Tools

Site Tools


6013--6054-ghiberti-la-gi

Ghiberti
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6054
Đặt tên theo Lorenzo Ghiberti
Tên thay thế 4019 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1609875
Viễn điểm quỹ đạo 2.6619219
Độ lệch tâm 0.1038656
Chu kỳ quỹ đạo 1367.7826621
Độ bất thường trung bình 299.24892
Độ nghiêng quỹ đạo 2.16674
Kinh độ của điểm nút lên 262.11741
Acgumen của cận điểm 55.35902
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

6054 Ghiberti (4019 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6054 Ghiberti
6013--6054-ghiberti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)