User Tools

Site Tools


6014--6174-polybius-la-gi

Polybius
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. G. Thomas
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6174
Đặt tên theo Polybius
Tên thay thế 1983 TR2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3755071
Viễn điểm quỹ đạo 3.7268371
Độ lệch tâm 0.2214444
Chu kỳ quỹ đạo 1946.6975817
Độ bất thường trung bình 248.22374
Độ nghiêng quỹ đạo 14.68951
Kinh độ của điểm nút lên 21.72713
Acgumen của cận điểm 301.78231
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0723
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.90

6174 Polybius (1983 TR2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1983 bởi N. G. Thomas ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6174 Polybius
6014--6174-polybius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)