User Tools

Site Tools


6016--6381-toyama-la-gi

6381 Toyama (tên chỉ định: 1988 DO1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Tetsuya Fujii và Kazuro Watanabe ở Đài thiên văn Kitami ở Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 21 tháng 2 năm 1988. Nó được đặt theo tên Miyuki Toyama, nhà thiên văn học nghiệp dư Nhật Bản và nhà minh họa không gian.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 6001–7000
  • JPL Small-Body Database Browser
6016--6381-toyama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)