User Tools

Site Tools


6017--6518-vernon-la-gi

Vernon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 23 tháng 3 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6518
Tên thay thế 1990 FR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8064223
Viễn điểm quỹ đạo 3.3748787
Độ lệch tâm 0.3027148
Chu kỳ quỹ đạo 1523.0412663
Độ bất thường trung bình 134.00670
Độ nghiêng quỹ đạo 13.74945
Kinh độ của điểm nút lên 114.97958
Acgumen của cận điểm 58.17529
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

6518 Vernon (1990 FR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 3 năm 1990 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6518 Vernon
6017--6518-vernon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)