User Tools

Site Tools


6018--6636-kintanar-la-gi

Kintanar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi V. G. Shkodrov
Nơi khám phá Smolyan
Ngày khám phá 11 tháng 9 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6636
Tên thay thế 1988 RK8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0041439
Viễn điểm quỹ đạo 2.5393931
Độ lệch tâm 0.1178045
Chu kỳ quỹ đạo 1250.6752343
Độ bất thường trung bình 234.94057
Độ nghiêng quỹ đạo 2.34702
Kinh độ của điểm nút lên 178.72911
Acgumen của cận điểm 214.49988
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

6636 Kintanar (1988 RK8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 9 năm 1988 bởi Vladimir Shkodrov ở Smolyan.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6636 Kintanar
6018--6636-kintanar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)