User Tools

Site Tools


6019--6763-kochiny-la-gi

Kochiny
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6763
Tên thay thế 1981 RA2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0451050
Viễn điểm quỹ đạo 3.3577224
Độ lệch tâm 0.2429501
Chu kỳ quỹ đạo 1621.7543571
Độ bất thường trung bình 9.72855
Độ nghiêng quỹ đạo 11.49258
Kinh độ của điểm nút lên 252.42624
Acgumen của cận điểm 84.16469
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

6763 Kochiny (1981 RA2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1981 bởi L. G. Karachkina ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6763 Kochiny
6019--6763-kochiny-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)