User Tools

Site Tools


6020--6898-saint-marys-la-gi

6898 Saint-Marys là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1588.6119120 ngày (4.35 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 8 tháng 6 năm 1988.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 19 tháng 5 năm 2008. 
6020--6898-saint-marys-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)