User Tools

Site Tools


6022--n-i-th-n-la-gi

Nội Thôn là một xã thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Vân An, xã Cải Viên và Trung Quốc.
  • Đông giáp xã Tổng Cọt.
  • Nam giáp xã Tổng Cọt, xã Hồng Sĩ, xã Thượng Thôn.
  • Tây giáp xã Thượng Thôn, xã Lũng Nặm.

Xã Nội Thôn có diện tích 35,76 km², dân số năm 1999 là 2,212 người,[1] mật độ dân số đạt 62 người/km².

Xã Nội Thôn được chia thành các xóm: Cà Luộc-Cà Rể, Cả Tiểng, Làng Lỵ-Khản Sả, Lũng Chuống-Tểnh Po-Lũng Pụng, Lũng Rì, Lũng Rại, Pác Tụ-Ngườm Vài-Lũng Xuân, Rủ Rả, Pác Hoan-Sộc Rẩu, Lũng Mảo-Tiểng Lằm,.

Trên địa bàn xã Nội Thôn có các ngọn núi như Cà Tểnh, Khuổi Phia, Lũng Chuông, Phia Bốc, Phia Bưng, Phia Thécm Phia Ung, Phia Rừu, Tu Thìu, lũng Pết, Nội Thôn có tuyến tỉnh lộ 210 đi qua địa bàn phía nam theo chiều đông-tây.

6022--n-i-th-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)