User Tools

Site Tools


6023--7104-manyousyu-la-gi

Manyousyu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Kosai
Nơi khám phá Đài thiên văn Kiso
Ngày khám phá 18 tháng 2 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7104
Tên thay thế 1977 DU
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2914095
Viễn điểm quỹ đạo 2.6765495
Độ lệch tâm 0.0775248
Chu kỳ quỹ đạo 1429.9486053
Độ bất thường trung bình 5.29110
Độ nghiêng quỹ đạo 6.27333
Kinh độ của điểm nút lên 341.27476
Acgumen của cận điểm 151.13932
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

7104 Manyousyu (1977 DU) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 2 năm 1977 bởi H. Kosai ở Đài thiên văn Kiso.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7104 Manyousyu
6023--7104-manyousyu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)