User Tools

Site Tools


6024--7228-macgillivray-la-gi

MacGillivray
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 15 tháng 4 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7228
Tên thay thế 1985 GO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0153442
Viễn điểm quỹ đạo 2.4798422
Độ lệch tâm 0.1033323
Chu kỳ quỹ đạo 1230.7645602
Độ bất thường trung bình 286.00394
Độ nghiêng quỹ đạo 4.41730
Kinh độ của điểm nút lên 101.11201
Acgumen của cận điểm 123.97104
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

7228 MacGillivray (1985 GO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 4 năm 1985 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7228 MacGillivray
6024--7228-macgillivray-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)