User Tools

Site Tools


6030--6055-brunelleschi-la-gi

Brunelleschi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6055
Đặt tên theo Filippo Brunelleschi
Tên thay thế 2158 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8989009
Viễn điểm quỹ đạo 2.4574585
Độ lệch tâm 0.1282166
Chu kỳ quỹ đạo 1174.1916587
Độ bất thường trung bình 265.24461
Độ nghiêng quỹ đạo 1.76152
Kinh độ của điểm nút lên 284.23887
Acgumen của cận điểm 358.73284
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

6055 Brunelleschi (2158 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6055 Brunelleschi
6030--6055-brunelleschi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)