User Tools

Site Tools


6031--6175-cori-la-gi

Cori
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 4 tháng 12 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6175
Tên thay thế 1983 XW
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5276336
Viễn điểm quỹ đạo 3.8520808
Độ lệch tâm 0.2076029
Chu kỳ quỹ đạo 2080.9195630
Độ bất thường trung bình 125.75906
Độ nghiêng quỹ đạo 0.40573
Kinh độ của điểm nút lên 35.09920
Acgumen của cận điểm 8.92402
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.1573
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

6175 Cori (1983 XW) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 12 năm 1983 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6175 Cori
6031--6175-cori-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)