User Tools

Site Tools


6032--6240-lucretius-carus-la-gi

Lucretius Carus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6240
Đặt tên theo Lucretius
Tên thay thế 1989 SL1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0984392
Viễn điểm quỹ đạo 2.3429562
Độ lệch tâm 0.0550541
Chu kỳ quỹ đạo 1208.7391031
Độ bất thường trung bình 83.88742
Độ nghiêng quỹ đạo 4.72006
Kinh độ của điểm nút lên 121.77967
Acgumen của cận điểm 37.74228
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

6240 Lucretius Carus (1989 SL1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1989 bởi E. W. Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6240 Lucretius Carus
6032--6240-lucretius-carus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)