User Tools

Site Tools


6034--6519-giono-la-gi

Giono
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Elst, E. W.
Nơi khám phá Đài thiên văn Haute-Provence
Ngày khám phá 12 tháng 2 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6519
Đặt tên theo Jean Giono
Tên thay thế 1991 CX2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8522725
Viễn điểm quỹ đạo 2.5401949
Độ lệch tâm 0.1566141
Chu kỳ quỹ đạo 1188.8204121
Độ bất thường trung bình 354.69914
Độ nghiêng quỹ đạo 5.71489
Kinh độ của điểm nút lên 165.88446
Acgumen của cận điểm 108.92671
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

6519 Giono (1991 CX2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 2 năm 1991 bởi Elst, E. W. ở Đài thiên văn Haute-Provence.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6519 Giono
6034--6519-giono-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)