User Tools

Site Tools


6036--6764-kirillavrov-la-gi

Kirillavrov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 7 tháng 10 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6764
Đặt tên theo Kirill Lavrov
Tên thay thế 1981 TM3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9435842
Viễn điểm quỹ đạo 2.5743864
Độ lệch tâm 0.1396207
Chu kỳ quỹ đạo 1240.1337884
Độ bất thường trung bình 36.59085
Độ nghiêng quỹ đạo 7.05623
Kinh độ của điểm nút lên 18.27241
Acgumen của cận điểm 241.93141
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

6764 Kirillavrov (1981 TM3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 10 năm 1981 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6764 Kirillavrov
6036--6764-kirillavrov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)